Råvaruuttag Norrbotten

 • Råvaruuttag Norrbotten
 • Av Peo Rask

  ISBN 978-91-88645-51-7
  Inbunden, 80 sidor
  Format: 136 X 196 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 200 kr
 • Norrbotten är skådeplats för en grön omställning. Fossilfritt stål, minskade utsläpp av koldioxid. Men någonting skaver. Ofattbara mängder el krävs. Ännu fler råvaruuttag. Samer vet vad som väntar. Är detta verkligen rätt väg?

I stället för rakblad

 • I stället för rakblad
 • Av Birger Vikström

  ISBN 978-91-88645-50-0
  Inbunden, 64 sidor
  Format: 130 X 196 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 200 kr
 • Med ironi och folkhemskritik skapade Birger Vikström (1921–1958) sin egen genre – dikter som beskrevs som en ”fräsande sågklinga” i efterkrigstidens paragrafsamhälle. Samlingen I stället för rakblad kom ut 1950. Här ges den ut på nytt.

Kaunisvaara – Poems from a northern childhood

 • Kaunisvaara – Poems from a northern childhood
 • Av Majvor Mäki Sjöberg

  ISBN 978-91-88645-44-9
  Inbunden, 136 sidor
  Format: 120X176 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 200 kr
 • Majvor Mäki Sjöberg was born in 1941. She belongs to the sixth generation after Kaunisvaara’s founder, Hans Mickelsson Vänkkö, who was born in 1741. Her two books of poetry, ”Kaunisvaara” (2016) and ”Onämnd, oglömd”/Unnamed, Unforgotten (2018), are collected together in the present English translation by Jan Teeland.

Vinterresa i Norrbotten

 • Vinterresa i Norrbotten
 • Av Eyvind Johnson

  ISBN 978-91-88645-46-3
  Inbunden, 136 sidor
  Format: 101 X 163 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 220 kr
 • Som 19-åring lämnar Eyvind Johnson (1900–1976) Norrbotten och flyttar söderut. Även om han tillbringar en stor del av 1920-talet utomlands och under 1930-talet etablerar sig i Stockholm, behåller han kontakten med sin hemtrakt. 1954 – mitt i ett romanprojekt – blir han inbjuden att tala vid tre litterära aftnar i Luleå, Kiruna och Boden. Resan gav upphov till en mästerlig samling resebrev från ett vintrigt Norrbotten, utgivna i bokform 1955.

  Boken är utgiven i samarbete med Eyvind Johnson-sällskapet.

Struwwelpeters återkomst

 • Struwwelpeters återkomst
 • Av Peo Rask

  ISBN 978-91-88645-36-4
  Inbunden, 64 sidor
  Format: 205 X 255 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 250 kr
 • Heinrich Hoffmanns Der Struwwelpeter, utgiven 1845, ansågs vara den första moderna barnboken. Med tiden har den fått andra liv och inspirerat film- och teveseriemakare, rockband, teatergrupper och författare. I Struwwelpeters återkomst tecknar Peo Rask historien om denna tyska barnbok som har hållit sig vid liv sedan 1845 och blivit en kuriositet, en klassiker, ja, en kulturhistorisk referens. 

Den underjordiska insektsorkestern

 • Den underjordiska insektsorkestern
 • Av Peo Rask

  ISBN 978-91-88645-45-6
  Inbunden, 28 sidor
  Format: 175 X 250 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 200 kr
 • Så länge människor i Inskära kan minnas har det kommit musik från stadens gatubrunnar. Men en dag upphör musiken. Bästisarna Beck och Juno bestämmer sig för att ta reda på vad som händer under stadens gator.
  Bilder av Julia Kovaleva.
  Barnbok (6–9 år).

Musik för marknadssvaga

 • Musik för marknadssvaga
 • Av Peo Rask

  ISBN 978-91-88645-40-1
  Inbunden, 64 sidor
  Format: 130 X 190 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 180 kr
 • vårt undvikande
  när vi inte vill lägga märke
  till de trasiga bland oss
  de finns, ja
  som motiv
  med egenskapen
  att alltid hamna
  utanför bilden

  Dikter och betraktelser om utanförskap, osynliggörande och förändring. / Bilder av Julia Kovaleva.

Cellängel

 • Cellängel
 • Av Menna Elfyn

  ISBN 978-91-88645-47-0
  Inbunden, 88 sidor
  Format: 160 X 230 mm
  Utgivningsår: 2023
  Pris: 220 kr
 • Tack, drottning, för stämpeln på min tvål,
  för gröt, på utsatt tid, för trådslitna handdukar. 
  Jag är här för en saks skull,
  men fann nya mål. 

  Menna Elfyn är en av Wales internationellt mest uppmärksammade poeter. Cellängel samlar ett urval av hennes dikter i en första svensk översättning av Marie Tonkin.

Sjösänkningar

 • Sjösänkningar
 • Av Adam Bobacken Öhman

  ISBN 978-91-88645-43-2
  Inbunden, 128 sidor
  Format: 145 X 195 mm
  Utgivningsår: 2022
  Pris: 195 kr
 • Diktsamlingen ”Sjösänkningar” består av fragment och korta stycken. Den handlar om blivande och varande, om avstånd och motstånd. Den handlar om sorg och ensamhet, men kanske ännu mer om tillhörighet. Debut.