Verner Boström (1896–1982)

av: Mikael Heinonen den: 11 mars, 2011

  • Verner Boström (1896–1982)
  • Lars Oskar Verner Boström, författare, född 1896 i Haukijärvi, Karl Gustafs församling i Norrbotten, död 1982”, står det att läsa i en kort notis i Svenskt författarlexikon. Själv stöter jag för första gången på namnet i Tiden snöar från träden, en antologi över norrbottnisk poesi som utkom i början av 1990-talet. Även om antologin innehåller en räcka av långt mer välkända poeter, så stod denna Verner Boströms medverkan markant ut redan vid det här första mötet. Utöver notisen från Svenskt författarlexikon samt några kortare artiklar i norrbottniska tidningar är de biografiska uppgifterna kring Verner Boström knapphändiga. Föräldrarna förmodas ha slagit sig ner vid Haukijärvi sjö kring 1890-talet, där Verner så småningom föddes in i en syskonskara av fem. Familjen levde isolerat med närmsta grannbyn Lappträsk fem kilometer bort. Med undantag för ett par år i Boden inom det militära samt som biografmaskinist, så kom Verner att leva hela sitt liv i barndomshemmet i Haukijärvi, merparten i ensamhet. Här skrev han sina diktsamlingar som han lät trycka upp på Haparanda-Tornedalens Tryckeri AB, och som han sedan sålde runt om i bygden, ofta till fots eller cykel. Det var också här i hemmet som Verner Boström, sent den 8 december 1982, förolyckades i en brand som förtärde huset ner till grunden. Verner Boström blev 86 år gammal.

    Ur David Vikgrens förord i Länder.