Birger Vikström (1921–1958)

av: Mikael Heinonen den: 13 mars, 2011

  • Birger Vikström (1921–1958)
  • Född i Bredåker, Norrbotten, men växte upp i en by i Västerbotten, Granbergsträsk, utanför Jörn där han i ungdomsåren arbetade som skogshuggare och jordbruksarbetare. Tillhörde en tid de så kallade Klarabohemerna. Gav under sin levnadstid ut åtta böcker, varav en på helt egen hand – Dubbelkrut (och hans pirater).

    År 2010 återutgav av Black Island Books Dubbelkrut, då med hittills inte publicerade färgillustrationer

    Nu kommer samlingen Mitt namn är Birger Vikström. Så enkelt är mitt elände! Den innehåller hittills opublicerade texter samt artiklar och noveller från tidskrifter och tidningar.

    Red: Peo Rask.