Hotel Citalopram

den: 6 mars, 2012

  • ”Rasks nya alster är sprungen ur en mörk botten av depression och en sorts leda som i sin tur resulterar i flykt och ändlösa resor, korta och långa, bort från en samtid som känns allter kvävande och slätkammad. Men det handlar också om att komma bort – från sig själv, en produkt av sin tid man ändå till stora delar är. ’Alla här / inklusive jag själv / är så otäckt normala / att någon snart / måste brista’. […] Trots nedstämdhet och en känsla av att vara i ett ’tablettordinerat tillstånd av ingenting’ skulle Rask inte vara Rask om det i hans bipacksedel inte funnits strimmor av ironi och humor. Det gör att Hotel Citalopram inte är någon hopplös sorgesång, utan en livets betraktelse med drag av blues. Typ.”

    Ingemar Nilsson / Norrländska Socialdemokraten 1 mars 2012

     

    Hotel Citalopram är en mycket läsvärd och insiktsfull diktsamling som är skriven på ett vackert och eftertänksamt språk.”

    Rickard Lindholm / Sambindningen 2012:09