Vandrar mellan dygnen

 • Vandrar mellan dygnen
 • Av Roger Melin

  ISBN 978-91-86115-05-0
  Inbunden, 64 sidor
  Format: 140 X 210 mm
  Utgivningsår: 2008
  Pris: 100 kr (140 kr)
 • Inkännande naturlyrik är ett viktigt inslag i den nya samlingen av Roger Melin. I dikterna tar han hand om en väntande rymd, som gjord för honom själv, och omvandlar detta till något friskt och underskönt. Poeten reser också i nya domäner genom ett landskap befolkat av nutid och det som var. Dikterna släpper också in sorlet av röster från människor, han tar ett nytt och viktigt steg i författarskapet, och har en röst som lovar bot, bättring och läkning.
  –––
  ”Poesin är på ett plan lättillgänglig, men ändå full av komplexa nyanser för den som dröjer sig kvar vid de enskilda texterna. […] Till omfånget är det en liten samling, men Melins pregnans får sagt så mycket mer än det ymniga ordflöde som på andra håll präglar dagens svenska diktkonst.”
  Paul Tenngart / Sambindningen