Skogen Malmen Vattenkraften

 • Skogen Malmen Vattenkraften
 • Av David Vikgren

  ISBN 978-91-86115-56-2
  Danskt band, 248 sidor
  Format: 170 X 240 mm
  Utgivningsår: 2013
  Pris: 170 kr
 • I David Vikgrens nya diktverk utgör den norrbottniska basnäringens grundfundament de organiserade elementen i en likaledes skulptural och pulserande trollformel som en skriftteknologisk och matematisk materialutmattning. En bok att bruka och bryta ny bygd med.