Kulturnyheterna

 • Kulturnyheterna
 • Av Peo Rask

  ISBN 978-91-86115-07-4
  Danskt band, 64 sidor
  Format: 135 X 205 mm
  Utgivningsår: 2009
  Pris: 130 kr
 • En nödvändig manual i ett allt hårdare kulturklimat.
  Kulturnyheterna är Peo Rasks femte diktsamling.