Erik Johans minnen

 • Erik Johans minnen
 • Av Michael Economou

  ISBN 978-91-86115-50-0
  Inbunden, 212 sidor
  Format: 140 X 200 mm
  Utgivningsår: 2013
  Pris: 150 kr (200 kr)
 • Under sina sista år i olika hyresrum i Stockholm tänker Erik Johan Stagnelius (1793–1823) tillbaka på sitt förflutna. I romanform tecknar Michael Economou dessa bilder. Minnesbilder som ger lättnad åt det som ofta plågar honom, andra förvärrar hans situation och dåliga hälsa. Men kvar finns tron på poesin – och kärleken. En roman av Michael Economou.
  –––
  Erik Johans minne är en roman och som skönlitterär och suggestiv Stagneliusskildring ger den fullt tänkbara insikter och själsliga belysningar av skaldens inre och yttre liv; det psykologiska porträttet av den arme poeten är skapat och skildrat med en övertygande sammanhållning och inre konsekvens. Trovärdigheten är mycket hög. Man kommer nära – mycket nära – den sargade och av religiösa grubblerier hemsökte Stagnelius. Den bleke och lungsiktige suputen och opiatmissbrukaren ges av Economou kött och blod och Stagnelius får – inte minst – ett tillfälle att få komma till tals efter alla år som passerat sedan hans frånfälle 1823, ännu inte trettio år fyllda.”
  Crister Enander / Helsingborgs Dagblad 13 maj 2013