Ja

 • Ja
 • Av Michael Economou

  ISBN 978-91-86115-87-6
  Dansk band, 88 sidor
  Format: 145 X 190 mm
  Utgivningsår: 2016
  Pris: 150 kr
 • Ja-ordets vackra och nödvändiga innebörd präglar flera av dikternas värnande av det liv som vi ställs inför. Ja till liv, historia, människoöden, skaparsjälar och reflektioner om tro kontra icke-tro. Ja är Michael Economous sjunde diktsamling.