Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /web/u/blackis/wp-content/themes/bib/single.php on line 7

Lek med skärvor

den: 27 maj, 2013

  • ”Det är en bok fylld av väntan, vemod och intimitet. Blod droppar från skärvorna. Det är en bra bok som nu kommer i nyutgåva. Den innehåller också några efterlämnade dikter. […] Britt-Marie Eklund jämfördes med Edit Södergran, något som är både begripligt och lite missvisande. Ediths övermod finns inte hos henne. Hon är mer lågmäld, men boken har inte bara sitt värde i att fylla ut bilden av 50-talet.”

    Magnus Ringgren / Aftonbladet 26 maj 2013

     

    ”Lek med skär­vor he­ter just en oum­bär­lig po­e­si­sam­ling i som­mar, Norsjöförfattaren Britt-Ma­rie Ek­lunds i dag säll­syn­ta bok från 1955, som nu ut­kom­mer i ny­tryck på Luleåförlaget Black Is­land Books med stöd från Re­gi­on Väs­ter­bot­ten. Med tillägg av ma­te­ri­al hit­tills inte pub­li­ce­rat i bok­form och be­ly­san­de för- och ef­ter­ord (Peo Rask samt Erik Jons­son), är den­na ut­giv­ning en nåd till den svens­ka ly­ri­ken och en själv­klar bit på plats i vår norr­länds­ka ka­non.”

    Sara Meidell / VK-bloggen 19 juni 2013